အထူးအစီအစဉ်

အာရက္ခပြည်သူ ပြည်သားတိ အားလုံးသာလီစွ ညဇာဖက်ချေပါ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဗမ်ဘာလ (၁၉) ရက်နိမှာ မြန်မာစစ်တပ်က လက်နက်ကြီးတိနန့် အလစ်အငိုက် အကောက်ကြံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်က ဗိုလ်လောင်း (၈) ဦးနန့်...
APM၊ ဂျုန် ၅/၂၀၂၂ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(ULA/AA) ဦးဆောင်သည့် “ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ”၏ တတိယအကြိမ်မြောက် သတင်းစာယှင်းလင်းပွဲကို လာမည့် ဂျုန် ၁၄ ရက် (အင်္ဂါနိ) မိုးထ ၁၀နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လားမည်ဖြစ်...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ…ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလဆန်း (၁၆) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၆) ရက် အတာသင်္ကြန်ကာလ အထူးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနီ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေ။ဒေနိအစီအစဉ်ကို မြတ်အိမ်စံက...
သာလီစွ နိခင်းဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၆) ရက် အတာသင်္ကြန်ကာလ အထူးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနီ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ မိုးထဖက်ချေပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၆) ရက် သင်္ကြန်အတက်နိမှာ အာရက္ခပြည်သူ ပြည်သားတိ...
သာလီစွ နိခင်းဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလပြည့်နိ၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၅) ရက် အတာသင်္ကြန်ကာလ အထူးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနီ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေ။ ဒေနိ နိခင်းအစီအစဉ်ကို...
သာလီစွ မိုးထဖက်ချေပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလပြည့်နိ၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၅) ရက် သင်္ကြန်အကြတ်နိမှာ အာရက္ခပြည်သူ ပြည်သားတိ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတိနန့်...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူးလဆန်း (၁၄) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၄) ရက် အတာသင်္ကြန်ကာလ အထူးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနီ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ နိခင်းဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တာကူလဆန်း (၁၄) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၄) ရက် အတာသင်္ကြန်ကာလ အထူးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနီ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေ။...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial