သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တာကူးလပြည့်ကျော် (၁၁) ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၆) ရက်၊ Arakan Princess Media...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ…             ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၅) ရက် ၊ခရစ်နှစ် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၇)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏  ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို...
APM၊ မေ ၂၇ /၂၀၂၄ ဒေနိ (မေ ၂၇ ရက်နိ )မိုးထမာ မောင်တောမြို့နယ်၊ ခရေမြိုင်ရွာက ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကို အကြမ်းဖက် ARSA အဖွဲ့က သီနတ်နန့်ပစ်သတ်လို့ သီဆုံးလားကြောင်းသိရပါရေ။...
APM၊ မေ ၂၇/၂၀၂၄ မေ ၂၇ ရက်နိ၊ ဒေနိ မိုးထ ၇ နာရီလောက်မာမောင်တောမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက် လှုပ်ယှားနီရေ စကခ(၁၅)၊ စကခ (၁၇)က စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်တိနန့် စစ်ကောင်စီလက်ကိုင်တုတ်မူဆလင်လက်နက်ကိုင်တိပူး...
သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ…             ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၅) ရက် ၊ခရစ်နှစ် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၇)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏  မိုးထဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၄) ရက် ၊ ခရစ်နှစ်၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၆)ရက်၊ Arakan PrincessMedia၏အပတ်စဉ် တလင်းဂနီနိတိုင်းတင်ဆက်ပီးနီရေတေးခြင်း ကဏ္ဍဖျော်ဖြေရီးအစီအစဉ်က...
APM ၊ မေ ၂၆/၂၀၂၄ မေ ၂၄ ရက်နိ၊ ညည့်က စစ်တွေမြို့ကနီ ရွာတိသို့ စစ်ဖီးယှောင်ဖို့လားရေ ပြည်သူ ၄ ယောက်ကို စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီးလားရေလို့သိရပါရေ။ ဖမ်းဆီးခံရလူတိစွာ...
(မလာကေ ၃ လစာ ပြန်ပီးရဖို့လို့ဆို) APM၊မေ ၂၆/၂၀၂၄ စစ်ကောင်စီစွာ ​​ဒေဂု မေလအတွင်း ကျောင်းပြန်မဖွင့်ခင် ရက္ခိုင်ပြည်မြောက်ဖက်မြို့နယ်တိကကျောင်းဆရာ/ဆရာမအားလုံးကို စစ်တွေသို့လာရဖို့၊ မလာပါက ၃ လစာ ပြန်ပီးရဖို့လို့ စစ်တွေမြို့ခံ...
သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၄) ရက် ၊ ခရစ်နှစ်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၂၆ )ရက်၊ Arakan PrincessMedia၏အပတ်စဉ်...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ…             ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၃) ရက် ၊ခရစ်နှစ် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၅)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏  ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို...
APM ၊ မေ ၂၅/၂၀၂၄ ရက္ခိုင်ပြည်မြောက်ဖက်ဒေသနန့်ပတ်သက်လို့ ( ၁၉၅)ဖွဲ့နာမည်ခံ လုပ်ကြံထုတ်ပြန်ချက်မာ မှားယွင်းနီ​​ပြီး၊ ပကတိ​​မြီပြင်အချက် အလက်တိနန့် ကွဲလွဲနီရေအတွက် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်​​ကြောင်း ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ULA)က မေ ၂၄...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial